Jaarlijkse BBQ 21 september 2019

Heel wat lekkers, gezelligheid en goedgeluimde buren waren op zaterdag 21 september weer op de afspraak voor de jaarlijkse BBQ van ons buurthuis. En zoals meestal waren ook de weergoden ons gunstig gezind. We kijken alvast uit naar de editie van 2020!

Bedankt aan iedereen om een handje toe te steken en aanwezig te zijn!