Jaarlijkse BBQ buurthuis De Pit 15 september 2018

Het was weer een topdag, die zaterdag, 15 september ll. Heel wat buren waren graag present op de jaarlijkse BBQ van ons buurthuis.

Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die op één of andere manier hun steentje bijdroegen tot het welslagen van deze dag.

Voor alle afwezigen die er niet konden bij zijn, geven we graag rendez-vous volgend jaar.

Een impressie….